Basisschool De Spits bij de ROBOT expositie

Ook Basisschool De Spits uit Lunetten haakt aan bij het Next Culture project. In het kader van de tweede leerlijn is groep 6-7 (een klas van 29 kinderen) bij de ROBOTS expo in De Vrijstaat in Leidsche Rijn, Utrecht geweest. De klas was meteen al ‘hooked’ bij de ingang, waar zij via een filmpje een bericht te zien kregen uit de toekomst (het jaar 2060) van kunstenaar Casper de Jong, die ze meenam in een toekomst waar Robots zich verder ontwikkeld hebben en bijvoorbeeld voor de klas staan. In de ROBOTS-werkplaats hebben de leerlingen onder leiding van het ROBOTS team verschillende vraagstukken behandeld binnen het thema de relatie tussen mens en machine middels maakonderwijs. Vragen als ‘hoe ziet een robot de wereld?’, ‘wat kunnen robots?’, ‘hoe gaan robots zich nog ontwikkelen?’ en ‘welke functie zullen robots in de toekomst krijgen?’ komen aan bod. Er zijn robots ontleed en weer in elkaar gezet, grote kunstinstallaties gebouwd met multifunctionele toepassingen en in het robo-lab zijn er robots ontworpen. Daarnaast zijn de kinderen in de expo met de vragen aan de slag gegaan. Nu we hebben gezien hoe een klas zich thuis voelt in deze expo/werkplaats, kunnen we de ROBOTS-werkplaats omvormen tot een lesprogramma met behulp van basisschool De Spits en het Globe college.