Cultuur en identiteit van start

Op 14 november 2016 ging het programma Cultuur en Identiteit van start op het Globe College. Na een algemene Inleiding voor de hele groep werden er groepen gemaakt van de leerlingen. De leerlingen kregen een inleidende videoworkshop, een introductie op video maken, analyse van beeld, montage technieken en beeldmanipulatie

In deze programmalijn brengen leerlingen de begrippen cultuur en identiteit met elkaar in verband via eigen videoproducties. Leerlingen maken een aantal videoportretten van zichzelf, elkaar en personen uit hun directe omgeving. De leerlingen zijn zowel maker en publiek, alsmede aanjagers en de subjecten van thema’s die voor hen actueel en relevant zijn, maar waarin zij niet of nauwelijks gehoord worden. Door hen via media te betrekken in het maatschappelijke debat laten zij hun stem horen. Mediawijsheid is een belangrijke pijler in deze programmalijn

We zijn op zoek gegaan naar een context van waaruit jongeren de begrippen cultuur en identiteit met elkaar in verbinding brengen. Een context die herkenbaar en betekenisvol is voor jongeren.

We hebben een lesprogramma ontworpen waarin jongeren samenwerken aan bet concept ‘Gast aan tafel’. In een lessenserie werken jongeren aan het bereiden van verschillende gerechten die tezamen de gangen van een diner vormen. Voor het diner nodigen de jongeren een gast uit. Dat kan een wereldberoemd idool zijn, een bekende Nederlander of iemand dichter bij huis. Deze persoon wordt letterlijk gemaakt van materialen en is als rekwisiet aanwezig bij het Diner.

In dit programma filmen jongeren elkaar, het proces waarin ze gerechten maken met non-food knutselmaterialen en het diner voorbereiden voor de gast. Het uiteindelijke diner wordt opgenomen met 360 graden video. Elke gang van het diner is een aparte video-opname van een groep leerlingen met de door hen gekozen gast en het gerecht dat ze de gast willen voorschotelen. In elke opname leggen de leerlingen met de gast aan tafel uit waarom ze hem of haar het gekozen gerecht voorschotelen.

We hebben voor dit format gekozen omdat we denken dat eten mensen verbindt. De gerechten, wat je aantrekt, de muziek op de achtergrond en natuurlijk de gesprekken die je aan tafel voert. We vinden het proces waarin jongeren het diner vormgeven en ontwikkelen evenzo belangrijk en daarom vragen we leerlingen om videoreportages te maken van de verschillende groepen.

De groepsopdracht:
Kies een gast voor jullie tafel. Iemand die je bewondert of juist niet maar in ieder geval iemand met wie je wel eens een gesprek zou willen aangaan.

Ontwerp en maak een gerecht voor jullie gast. Bedenk wat je je gast wilt aanbieden als gerecht en waarom?

Ontwerp de ingrediënten van de gerechten met non-food knutselmaterialen. Maak een fysieke verschijning van jouw gast, bijvoorbeeld in de vorm van een pop gemaakt met kippengaas en papier-maché of een 2d foto poster van de romp van jouw gast.

Maak een dineropstelling waarin je met jouw groep het gerecht voorschotelt aan jullie gast. Dit wordt opgenomen met een 360 graden camera en in deze video-opname leggen leerlingen uit wat het gerecht is en waarom ze het voorschotelen aan de gekozen tafelgast.

De resultaten
Het reeks Videoportretten van de bereiding van een diner. Jongeren filmen elkaar in het ontwerp- en maakproces (groepjes filmen elkaar)
En een reeks 360 graden video opnamen van het diner. Deze tafelgesprekken worden opgenomen worden herbeleefd met een Virtual Reality bril. Het resultaat is een VR expositie van de tafelgesprekken.