Evaluatie lessenserie C en I Globe college

Afgelopen dinsdag bespraken Hester en Sandra (Globe college), Claire (Cultuurknooppunt) en Andrea (Stichting SETUP) de resultaten van de lessenserie ‘Cultuur en Identiteit’. Claire looft de inzet van de docenten. Er is hard gewerkt en veel geleerd. Natuurlijk ook punten voor verbetering, zoals het inkorten van sommige delen van het lesprogramma zodat andere dingen beter tot hun recht komen. De tijd kunnen nemen voor de verschillende lesonderdelen, samenwerken (om de werkdruk te verdelen) en de creatieve vonk blijven aanwakkeren bij de leerlingen bleken speerpunten in het lesprogramma.

Ook het fine-tunen van de techniek die gebruikt wordt (de Next Culture buste) is van belang. Aan de slag maar weer om deze evaluatiepunten door te voeren.