Evaluatiesessie lessenserie 1: Cultuur en Maatschappij

Afgelopen dinsdag hebben Claire van Cultuur Knooppunt, Hanna en Andrea van SETUP en de docenten van het Globe college lessenserie 1 samen geevalueerd. De resultaten waren erg leerzaam en interessant! Een aantal focuspunten:

  • de vraag kwam op hoe je een vakoverstijgend lesprogramma in een middelbare school rooster inbouwt. Welke vakken kun je koppelen op een vernieuwende manier? Waar zit er speling in het rooster van de kinderen?
  • de yurt werd als absoluut hoogtepunt ervaren door de leerlingen. Hoe vreemd de ruimte hen eerst ook was, ze voelen zich er nu thuis en durven er te experimenteren en zichzelf te uiten; te zijn. Erg goed om te merken wat zo’n alternatieve lesruimte teweeg brengt!
  • Vooraf zijn er voldoende afspraken en sessies nodig om je als docent thuis te leren voelen in de leerstof. Even inlezen is belangrijk, en vooraf de les een keer doormaken. Dan weet je ook beter wat je klaar moet leggen en wanneer je dit in moet plannen (hoeveel tijd aan lesvoorbereiding je nodig hebt).

Tot zover de punten voor nu! We nemen alles mee in de opzet van lessenserie 2: Cultuur en Identiteit, die in februari/maart uitgevoerd zal worden.