Het Actuele Debat op het Globe College

Na de eerste succesvolle uitvoering van de programmalijn op het Hondsrug College in Emmen, startte in juni de tweede versie van deze programmalijn toegespitst op het Globe College in Utrecht.

Het programma vond plaats van maandag 27 juni en woensdag 29 juni. De workshops werden gegeven aan zeven tweede klassen, in totaal 150 leerlingen. Het programma bestond uit voorbereidende lessen in de taal- en mentorles en een workshopdag waarin elke leerling kon deelnemen aan drie workshops van een uur. De inhoudelijke uitgangspunten van het programma zijn:

 • leerlingen een stem geven, persoonlijke verhalen en de leerlingen zelf de onderwerpen laten bepalen.
 • zelfredzaamheid en creativiteit
 • Leren eigen mening te verkondigen, hoor en wederhoor, reflecteren op zichzelf en elkaar
 • Leren presenteren en interviewen

Voor de voorbereidende les is een lesbrief beschikbaar. De volgende workshops werden aangeboden

Workshop spoken word
workshop docent: Manu van Kersbergen

De leerlingen zoeken, beluisteren en bespreken protestsongs van artiesten van nu. Ze kiezen een song die bij hun onderwerp past.

Samenvatting Manu: “Een heftige cocktail van gedragsproblematiek, gemixt met exorbitante vormen van dyslexie en laaggeletterdheid maakten de workshops ‘spoken word’ een feestje. Maar echt, dat bedoel ik niet sarcastisch, alhoewel sommige groepen wel een uitdaging vormden. Maar hé; “nobody said it was gonna be easy”.”

Workshop Voxpops
workshop docent: Kim Dankoor
Studenten van het Globe college hebben, in groepjes van drie mensen geïnterviewd over een zelfgekozen onderwerp. De studenten mochten kiezen tussen het opperen van een stelling of het afnemen van een kort interview (vijf vragen).
De volgende punten werden tijdens de voorbereiding besproken: insteek onderwerp, creativiteit, formulering vragen, gedrag tijdens het interview en diversiteit. Ze hadden een uur de tijd voor de voorbereiding en de uitwerking.
Samenvatting Kim:”Het viel mij direct op dat de leerlingen van het Globe college nieuwsgierig en maatschappij kritisch zijn.
Ondanks dat de interviewworkshops tijdens de mentoruren niet uitvoerig waren voorbereid, konden de studenten na aanvang van de interviewcursus leuke en fascinerende onderwerpen bedenken. De topics sloten naadloos aan bij hun leefwereld; wat is de perceptie van mensen over het geloof dat ze belijden? En hoe ziet de ideale partner eruit?
De ‘aanslag(en) in Turkije’ was vooral een populair onderwerp onder de leerlingen. Een paar studenten vertelden dat, voor hun gevoel, de aanslagen in Turkije anders worden verslaan in de media dan, bijvoorbeeld, de aanslagen in Frankrijk. Hoe de media werken (mechanismen), vinden zij dus ook interessant. Workshops mediawijsheid voor deze leerlingen zou ik ook ten zeerste aanbevelen. Verder lijkt het mij leuk en vruchtbaar om de workshop Interviewtechnieken eerder in het jaar aan te bieden. Ik denk dat de leerlingen dan meer in een schoolmodus zitten (motivatie, aandacht, geduld etc.);) en misschien is er dan ook meer tijd voor de voorbereiding en uitwerking. Desalniettemin, zijn er leuke gesprekken gevoerd met mensen op straat.
Videofragment:
Drie meiden hebben mensen over de aanslag in Turkije geïnterviewd.  Zij vinden dat er in de media te weinig aandacht wordt geschonken aan aanslagen in Turkije en niet-Westerse landen. Andere leerlingen hebben alles met een smartphone gefilmd.

Workshop Praktisch filosofie
Workshopdocent: Franziska Lindinger

De leerlingen gaan zelf een tekst schrijven over een onderwerp wat zij belangrijk vinden.

Samenvatting Franziska: Zeven keer de zelfde workshop, 7 keer anders. Hoe mooi om weer te ervaren dat elke groep anders is, een andere ‘ vraag’ heeft. Naast moe van de honger waren er ook velen moe van breed maatschappelijke problemen. Hoe mooi ook de zucht van een van de leerlingen na een kleine introductie op de workshop. Ik kon niet anders dan haar gelijk niet alleen te erkennen maar ook te begrijpen. Tegelijk is de urgente oproep wel kritisch te denken over deze ogenschijnlijk onveranderbare ongelijkheden in de wereld. Naast de helder voorbedachte opdrachten zie ik winst in de kleine, niet voorziene, niet geplande contact momenten. Dat kunnen ook, momenten zijn waarin het schuurt of ongemakkelijk is. Kijk vooral goed naar de vragen die de leerlingen hebben geformuleerd. Deze vragen, die gaan over het leven, de mens, het waarom en vooral het waartoe zijn volgens mij essentieel. Uit ervaring weet ik inmiddels dat het opleidingsniveau dergelijke vragen niet in de weg zit. Het beantwoorden is voor iedereen lastig!

 

Op maandag hebben de leerlingen onder andere het: ‘ omdat spel’ gespeeld.

Het spel:

Vragen beantwoorden op het gebied van lifestyle, vriendschap, familie, geld, kiezen, geld en gezondheid, middels het verwerpen of beamen van een stelling. Om een punt te verdienen moet er naast een ‘ ja’ of een ‘ nee’ ook een reden gegeven worden. De medeleerlingen beoordelen of het een goede reden is en zodoende of het een punt verdient.

Doel:

 1. Bewustwording van eigen en andermans denken en keuzes.
 2. Oefenen deugdelijk redeneren.
 3. Welke vragen roept het op? wat speelt er bij de leerlingen? Hoe denken zij daar over?

Op maandag zijn na het ‘omdat – spel’ de volgende vragen ‘door de de leerlingen geformuleerd.

  1. Bestaat vrijheid echt?
  2. Waarom accepteren sommige mensen andere mensen niet als ze anders zijn?
  3. Waarom letten mensen niet op hun gezondheid?
  4. Mag je snitchen bij andere achter hun rug om?
  5. Waar er leven is, is er ook hoop?
  6. Draait alles om geld?
  7. Maakt geld het leven gelukkiger of makkelijker?
  8. Waarom is familie belangrijk?
  9. Heb je geld nodig voor een beter leven?
  10. Waarom zijn veel mensen MOB?
  11. Kan je voor alles je broer bellen?
  12. Zou je ooit willen stelen voor iemand?
  13. Waarom draait alles om geld ( bij jongens)?
  14. Mag je geheimen hebben voor je ouders?
  15. Ben je eigenlijk wel wie je zegt dat je bent?
  16. Kan je liegen voor je eigen bestwil?
  17. Is het je eigen schuld als je niet betrouwbaar bent?

Op woensdag hebben de leerlingen, onder andere in tweetallen, de opdracht ‘ mag je alles zeggen, schrijven of tekenen gemaakt.

Doel: twee perspectieven leren zien. Oog krijgen voor de nuance. En wederom leren argumenteren. Verschil tussen feiten en meningen.

Het maken van een tekening of mindmap gedicht of pamflet rondom het thema ‘ vrijheid van meningsuiting’ was de laatste opdracht. Zie foto van een aantal tekeningen. 70% van de mindmaps gaven aan dat je moet kunnen zeggen wat je denkt, en tegelijk dat het een ander niet mag kwetsen.

Globe-Utrecht