Interviews scholen

Naar aanleiding van het project vMBO Next culture zijn de scholen gevraagd voor een video evaluatie. De docenten van het Hondsrug zijn na de laatste les in de laatste programmalijn gevraagd voor een interview over het project. Hieronder de interviews met de docenten respectievelijk Ruud Bennaars en Richard de Vries.

Op het Globe College zijn leerlingen, docenten en de directeur geïnterviewd. Hieronder het videoverslag.