Lessenserie Cultuur en Identiteit op het Globe college

Een eerste klas op het Globe college heeft de hele tweede lessenserie ‘Cultuur en Identiteit’ doorlopen. Zij hebben onderzocht in hoeverre het mogelijk is om een kunstmatige identiteit te maken. Tijdens de activiteitenweek voerden ze hun identiteits-idee uit dat zij voorafgaande aan de activiteitenweek hebben  ontworpen.

De maskers kregen al snel vorm, een stem werd door de leerlingen zelf ingesproken met een verhaal dat bij het karakter past van de identiteit. Alles werd door de leerlingen in een Microbit geprogrammeerd, waarna het geprogrammeerde masker op een in de Yurt geexposeerde ‘Next Culture buste’ kon worden geklikt en de ware identiteit van het masker onthuld werd.

Bijzonder is dat het programma door Claire Paulich van Cultuurknooppunt en Andrea Rhodenborgh van Stichting SETUP werd ondersteund, maar dat het voornamelijk de docenten van het Globe college zelf waren die de lessen gaven. Dit vierkoppige team bereidde iedere week de lessen voor met het idee dat deze serie volgend jaar volledig door het Globe college zelf verzorgd kan worden. Door het programma zo op te zetten dat het vakoverstijgend is met een focus op 21st century skills en digitale cultuur, konden de docenten hun eigen vaktermen, werkvormen en creativiteit kwijt in de reeks.

Zowel de leerlingen als docenten vonden het leuk, dus dat is een goed teken! Nu nog wat bijschaven na deze eerste pilot. Hieronder zie je een impressie van de lessen.