Next Culture Projectinformatie

Het Globe college uit Utrecht werkte samen met SETUP en Rotslab aan een grensverleggend project op het snijvlak van cultuur onderwijs, technologie en mediawijsheid. In dit project bouwden we voort op de resultaten van het voorgaande project VMBO Next Culture, met als doel om de resultaten verder te verdiepen en te verankeren startend in het schooljaar 2017–2018.

We richtten ons in dit project op de doorontwikkeling van de eerdere programmalijnen Cultuur en Identiteit en Cultuur en Maatschappij. In het project onderzochten we samen met leerlingen en docenten de relatie tussen virtualiteit, programmeerbaarheid, identiteit en maatschappij in een vakoverstijgend programma voor cultuuronderwijs. In het project verbinden we technologie en cultuuronderwijs. We onderzochten in dit project door te maken. We gebruiken niet alleen technologie maar we zetten technologie naar onze hand. Daarmee geven we zelf actief vorm aan onze ideeën en leren we complexe begrippen doorgronden. Leerlingen leren bijvoorbeeld om een culturele identiteit voor een robot te programmeren en ze werken aan een expositie van mediakunstwerken die de wisselwerking tussen digitale cultuur en de maatschappij op eigen wijze voelbaar en beleefbaar maken.

Tevens hebben we in het project de resultaten verankerd door te werken aan een nieuwe fysieke ruimte in de school, een cultuurlabruimte, waarmee we een blijvende, zichtbare labruimte creëren die vakoverstijgend cultuuronderwijs zichtbaar maakt op een centrale plek binnen de school voor alle leerlingen en docenten.

De whitepapers van beide programmalijnen in dit project zijn beschikbaar:

Cultuur en Maatschappij

Cultuur en Identiteit