Next Culture Lab

Het Globe college uit Utrecht werkts samen met SETUP en Rotslab aan een nieuw project. In dit project willen we voortbouwen op de resultaten van het voorgaande project VMBO Next Culture, deze verder verdiepen en verankeren startend in het schooljaar 2017–2018.

We richten ons in dit project op de doorontwikkeling van de eerdere programmalijnen Cultuur en Identiteit en Cultuur en Maatschappij. In het project onderzoeken we samen met leerlingen en docenten de relatie tussen virtualiteit, programmeerbaarheid, identiteit en maatschappij in een vakoverstijgend programma voor cultuuronderwijs. In het project verbinden we technologie en cultuuronderwijs. We onderzoeken in dit project door te maken. We gebruiken niet alleen technologie maar we zetten technologie naar onze hand. Daarmee geven we zelf actief vorm aan onze ideeën en leren we complexe begrippen doorgronden. Leerlingen leren bijvoorbeeld om een culturele identiteit voor een robot te programmeren en ze werken aan een expositie van mediakunstwerken die de wisselwerking tussen digitale cultuur en de maatschappij op eigen wijze voelbaar en beleefbaar maken.

Tevens willen we in het project de resultaten verankeren door te werken aan een nieuwe fysieke ruimte in de school, een cultuurlabruimte, waarmee we een blijvende, zichtbare labruimte creëren die vakoverstijgend cultuuronderwijs zichtbaar maakt op een centrale plek binnen de school voor alle leerlingen en docenten.

Inmiddels is de evenementenagenda voor de labruimte hier beschikbaar.