Archief

In 2015 startten we ons project VMBO Next Culture. In deze archiefpagina’s staat alle informatie van dit afgeronde project.

Download hier het volledige projectplan

In de huidige samenleving zijn technologie en media sterk vervlochten met onze cultuur, onze culturele identiteit, de manier waarop we met elkaar communiceren en leren van en over elkaar. Cultuur is echter al enige tijd niet meer enkel voorbehouden aan de offline wereld. Via nieuwe media (re)presenteren we onszelf en onze culturele identiteit meer en meer in het digitale domein.

Stichting Firma Media, medialab Rotslab en stichting SETUP hebben veel kennis en ervaring met educatie in het digitale domein. Zij hebben de handen ineen geslagen voor de ontwikkeling van dit onderwijsprogramma welke is gericht op creatief cultuuronderwijs waarin nieuwe werkvormen, technologie, media en betekenisvolle toepassing samenkomen in een eigentijds aanbod. Bovengenoemde projectpartners hebben met het oog op de nabije toekomst samen met Het Hondsrug College uit Emmen en het Globe College uit Utrecht een lesprogramma ontwikkeld, gericht op cultuuronderwijs in de 21ste eeuw. In een nieuw samenwerkingsproject zoeken ze naar mengvormen tussen offline en online cultuur, naar de verschillen maar ook naar de overeenkomsten. Met deze inzichten willen ze de visie op het cultuuronderwijs in het VMBO verbreden en verdiepen.

De naam van dit lesprogramma is VMBO Next Culture. Dit programma beoogt naast het neerzetten van een inhoudelijk programma ook een duurzame samenwerking tussen de projectpartners te bewerkstelligen. Samen met de leerlingen én docenten onderzoeken de partners de betekenis van het begrip cultuur in relatie tot het digitale domein; Hoe definieer je een digitale cultuur en hoe ontwikkelt een cultuur zich op het internet? Bestaat er eigenlijk wel zoiets als een culturele identiteit op het internet, in games of op sociale media? Wat gebeurt er met een Ming vaas als je deze 3D scant en uitprint? Is er dan nog sprake van cultureel erfgoed? En welke versie is dan het origineel?

Lees het projectplan