Presentatie programmalijn cultuur en maatschappij en thema’s

Naar aanleiding van de kick-off ontwerpsessie met de docenten van het Globe hebben we drie thematische richtingen uitgewerkt in het programma Cultuur en Maatschappij:

  1. Maatschappelijke tegenstellingen
  2. Grensvervaging tussen echt en onecht
  3. Verharding sociale interactie

In onderstaande presentatie die ook is gebruikt tijdens de PerfectStorm conferentie op 16 februari 2018 lichten we deze thema’s verder toe.

Download presentatie thema’s Cultuur en Maatschappij