Programma Cultuur en Erfgoed

Discipline: 3D scanning, modelleren en 3D printing

Omschrijving:

In deze programmalijn staat digitaal cultureel erfgoed centraal. We richten ons daarbij specifiek op de principes van open design, digitale fabricage en auteursrecht in het digitale domein. Wat is het verschil tussen een 3D geprinte versie en de “originele” Denker van Rodin ? Wat maakt cultureel erfgoed authentiek? Wat is het verschil tussen reconstructie en reproductie? Bestaat er in de 21ste eeuw remix-cultuur nog zoiets als een origineel werk? Deze vragen stellen wij o.a. op basis van SETUP’s digitale kunstroof collectie (kunstroof.setup.nl). Op basis van deze modellen vragen wij leerlingen zelf letterlijk digitaal erfgoed produceren met de nieuwste technieken uit de 21ste eeuw zoals 3D scanning, 3D printing en lassercutting.

Uitgangspunten

De belangrijkste uitgangspunten in deze programmalijn:

–  Leren door te maken – door zelf de maakprocessen te doorlopen, leren deelnemers hoe ‘dingen’ en ‘systemen’ in elkaar zitten. Ieder werkt vanuit een eigen motivatie om iets te willen maken/weten/bereiken.

–  Multidisciplinair werken – iedereen ontdekt en ontwikkelt zijn eigen talent en werkt vanuit een andere discipline, waardoor recht wordt gedaan aan onderlinge verschillen. Jongeren maken kennis met andermans vaardigheden en worden gestimuleerd om deze te ontdekken en eventueel te ontwikkelen.

–  Open/delen – jongeren documenteren hun werk en delen het met elkaar. Vervolgens bouwen ze voort op elkaars ideeën. Open en delen zijn belangrijke bouwstenen van het ondernemerschap van de toekomst.

–  Betekenisvol leren – Het onderwijs en het leren vindt plaats op basis van echte opdrachten waarbij 21ste eeuwse technieken zoals 3D printing en 3D scanning worden ingezet, hierdoor wordt het leren betekenisvol voor leerlingen.

Lesinhoud:

–    Introductie Digitale Fabricage en Open Design

–    Leren werken met de 3D printer

–    Leren 3D modelleren

–    Kennismaking met verschillende 3D scanning technieken

–    Bezoek aan een culturele erfgoedinstelling

–    Scannen en printen van objecten uit een culturele erfgoed collectie

–    Publiceren en documenteren van digitaal cultureel erfgoed

Vakoverstijgende inzet:

Het docententeam krijgt de mogelijkheid om een professionaliseringsworkshop te volgen waarin ze vaardigheden ontwikkelen voor het werken met de 3D printer zodat zij deze digitale fabricage techniek ook voor andere toepassingsgebieden en lessen kunnen inzetten.