Programma Cultuur en Het Actuele Debat

Discipline: Webradio

In deze programmalijn stellen we onszelf ten doel dat jongeren zelf een culturele radioprogrammering ontwikkelen voor een online radiostation. Hierdoor leren jongeren de werking van radio en de effecten ervan te doorgronden, de systemen erachter te begrijpen zodat ze daar zelf actie op kunnen ondernemen. Een webradiostation is namelijk niet alleen een audio stream, maar er zit ook een enorme mediaorganisatie achter. Door de radioprogrammering bij jongeren zelf neer te leggen willen we de intrinsieke motivatie van jongeren aanpreken.

Omdat de jongeren zelf controle hebben over de programmering van het radiostation in het algemeen en de culturele radioprogramma’s in het bijzonder (daarbij bijgestaan door experts) worden zij actief aangespoord in hun zelfredzaamheid en creativiteit. Jongeren leren wat het effect is van media op culturele beleving van actuele thema’s en daarnaast leren ze hoe zij een aantrekkelijke mediaproductie kunnen ontwerpen waarbij de beleving van de eindgebruiker centraal staat. Jongeren worden tevens uitgedaagd in hun ondernemerschap om hun producties actief te introduceren bij een breed publiek.

Uitgangspunten:

De culturele onderwerpen en thema’s van de radioprogramma’s worden door jongeren zelf gekozen. Het is ons opgevallen dat veel jongeren, de thema’s die bediscussieerd worden in de politiek en in de reguliere media, te abstract vinden en geen relatie zien tussen het onderwerp en hun eigen leven. Hierdoor raken ze niet betrokken en denken ze dat hun mening er niet toe doet. Door de thema’s vanuit persoonlijke uitgangspunten aan te vliegen verliest het thema zijn abstractie en kunnen jongeren zich er zelf toe verhouden. Belangrijk hierbij is dat de items gemaakt en bedacht worden door jonge makers en zij hun leeftijdgenoten aan het woord laten. Jongeren zijn geïnteresseerd in andere jongeren, hoe die leven, wat hun drijfveer is en hoe ze hun dromen proberen te verwezenlijken. Die herkenbaarheid voor andere jongeren is heel erg belangrijk; wat is de invloed van een actueel onderwerp op het dagelijks leven van henzelf en van leeftijdsgenoten?

Lesinhoud:

–    Introductie en analyse van (web) radio

–    Webradio opzetten (technisch)

–    Interview en presentatie technieken

–    Een radio concept bedenken

–    Programma onderwerpen en discussie bedenken en uitwerken

–    Gasten uitnodigen en voorbereiden

–    Een draaiboek voor een radioshow opstellen

–    Muziek uitzoeken

–    Enkele radioshows (semi) live presenteren

–    De radioshows online publiceren en bezoekers genereren

Opbrengst voor de leerlingen:

–    Leren hoe webradio werkt zowel technisch als inhoudelijk

–    Een redactie voeren voor culturele en actuele onderwerpen

–    Leren eigen mening te verkondigen, hoor en wederhoor, reflecteren op zichzelf en elkaar

–    Leren presenteren en interviewen

Vakoverstijgende inzet:

Het docententeam krijgt inspiratie, advies en praktische kennis aangeboden over hoe ze de geleerde competenties in hun eigen lessen kunnen inzetten. Bijvoorbeeld door de leerlingen interviewopdrachten te geven, een audioreportage met hun telefoon te laten maken of een live talkshow (zonder radio-opnames) op te laten zetten over een lesonderwerp.

 

Teamleden:

Keimpe de Heer, educatief ontwikkelaar Rotslab

Mirjam du Cloo, educatief ontwikkelaar Rotslab en producent

Boaz van Tongeren, producent Rotslab

Manu van Kersbergen, Educatie Medewerker / Docent Rotslab

Ruud Bennaars, Educatie Medewerker / Docent Hondsrug College

Richard de Vries, Educatie Medewerker / Docent Hondsrug College