Programma Cultuur en Identiteit

Discipline: Video

Omschrijving

In deze programmalijn werken jongeren als kritische mediaproducenten aan producties waarin hun eigen identiteit het uitgangspunt vormt. Hun identiteit wordt gevormd door verschillende elementen, onder andere hun virtuele identiteit die zij op het internet en in de sociale media vormen. In deze programmalijn brengen leerlingen de begrippen cultuur en identiteit met elkaar in verband via eigen videoproducties. Leerlingen maken een aantal videoportretten van zichzelf, elkaar en personen uit hun directe omgeving. De leerlingen zijn zowel maker en publiek, alsmede aanjagers en de subjecten van thema’s die voor hen actueel en relevant zijn, maar waarin zij niet of nauwelijks gehoord worden. Door hen via media te betrekken in het maatschappelijke debat laten zij hun stem horen. Mediawijsheid is een belangrijke pijler in deze programmalijn.

Lesinhoud:

–    Introductie op video

–    Analyse van beeld, montage technieken en beeldmanipulatie

–    Het ontwikkelen, voorbereiden en produceren van een video / korte docu

–    Filmen en regisseren

–    Interviewen en presenteren

–    Monteren en publiceren

Opbrengst voor de leerlingen

–    Actief leren met media: jongeren leren wat de kenmerken zijn van een goed media-item en hen activeren om media-items te maken waarvan de inhoud aansluit op hun belevingswereld.

–    Reflectief leren met media: De makers en de betrokkenen worden zich bewust van de invloed die media heeft op hun eigen leven en de maatschappij. De jonge makers, betrokkenen en geportretteerden leren hoe media kan worden ingezet om actuele thema’s vanuit hun eigen nieuwsgierigheid, frustraties en interesses kenbaar te maken en constructief te delen met een groot publiek.

–    Receptief leren met media: Jongeren maken kennis met verschillende vormen van media, bekijken media-items en worden uitgedaagd hierover een mening te vormen en discussie aan te gaan.

Vakoverstijgende inzet:

Het docententeam krijgt inspiratie, advies en praktische kennis aangeboden over hoe ze de geleerde competenties in hun eigen lessen kunnen inzetten. Bijvoorbeeld door de leerlingen korte video’s te laten maken over een lesonderwerp op basis van beeldmateriaal uit het nieuw of door het analyseren van een actualiteitenprogramma of een populaire tv-show.