Projectbijeenkomst VMBO Next

Op 9 oktober hebben we een geslaagde project kick-off gehad. We hebben het project en de programmalijnen met elkaar besproken en de uitkomsten van de idee inventarisaties per school naast elkaar gelegd. Tijdens deze bijeenkomst hebben we de opzet van het project en de inbedding in het onderwijs van de deelnemende scholen op elkaar afgestemd.

In de openingspresentatie van Keimpe zijn de volgende projectdeliverables genoemd die in het project gerealiseerd moeten worden. De presentatie is hier te downloaden