Projectcontext

In 2015 zijn de projectpartners gestart met het project VMBO Next Culture gericht op de ontwikkeling van nieuwe lesformats voor cultuuronderwijs in het VMBO.  Dit programma beoogde naast het neerzetten van een inhoudelijk programma ook een duurzame samenwerking tussen de projectpartners te bewerkstelligen. Dit is gezien de resultaten gelukt en het project is een succes geworden.

In het vervolg vanVMBO Next Culture  bouwen we voort op de resultaten van VMBO Next Culture, we verdiepen en verankeren de resultaten startend in het schooljaar 2017–2018.

Ten eerste willen wij twee van de vier ontwikkelde inhoudelijke programmalijnen in het voorgaande project verder verdiepen. We richten ons in dit project op de doorontwikkeling van de programmalijnen Cultuur en Identiteit en Cultuur en Maatschappij.  In het project onderzoeken we samen met leerlingen en docenten de relatie tussen virtualiteit, programmeerbaarheid, identiteit en maatschappij in een vakoverstijgend programma voor cultuuronderwijs. In het project verbinden we technologie en cultuuronderwijs. We onderzoeken in dit project door te maken. We gebruiken niet alleen technologie maar we zetten technologie naar onze hand. Daarmee geven we zelf actief vorm aan onze ideeën en leren we complexe begrippen doorgronden. Leerlingen leren bijvoorbeeld om een culturele identiteit voor een robot te programmeren en ze werken aan een expositie van mediakunstwerken die de wisselwerking tussen digitale cultuur en de maatschappij op eigen wijze voelbaar en beleefbaar maken.

Tevens willen we in het project de resultaten verankeren door te werken aan een nieuwe fysieke ruimte in de school, een cultuurlabruimte, waarmee we een blijvende, zichtbare labruimte creëren die vakoverstijgend cultuuronderwijs zichtbaar maakt op een centrale plek binnen de school voor alle leerlingen en docenten. Hiermee willen we sterker inzetten op de professionalisering van docenten en hen betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe didactische werkvormen. Door meer docenten digitale kennis en kritische reflectie vaardigheden bij te brengen zullen zij in staat zijn om ook deze kennis over te dragen en hiermee bijdragen aan de missie van het project. Met deze focus hebben wij er voor gekozen om in dit vervolgproject samen te werken met het Globe College uit Utrecht als  ontwikkelpartner.