Slim speelgoed ontwikkeling van start!

In samenwerking met meester Jos van Basisschool de Spits zijn we (SETUP) inmiddels begonnen met het ontwikkelen van het eerste lesprogramma over Slim Speelgoed.

De leerlingen leren kritisch kijken naar slim speelgoed door zelf het ontwerpproces door te maken; zij ontwikkelen zelf een slim speelgoed prototype. Tijdens het ontwerpproces is er ruimte voor reflectie en debat. We introduceren het fenomeen van slim speelgoed aan de hand van concrete voorbeelden, om een kader te schetsen. Leerlingen leren over wat slim speelgoed is en waarom we over de functie van slim speelgoed moeten nadenken. Om hun eigen slimme speelgoed te programmeren gebruiken ze het programma Cognimates.

De les bestaat uit een klassikaal gedeelte (kennismaking, debat en reflectie) en een maak-gedeelte waar de leerlingen zelfstandig opdrachten maken ter verdieping en herhaling. We proberen in de ze lessenserie reflectie en iteratief werken voorop te stellen. Aangezien hier in basisonderwijs meer aandacht mag zijn. We geven de docent veel ruimte om zowel klassikaal als individueel met de leerlingen uit te breiden en te verdiepen.