Team HKU robots expo update

Afgelopen vrijdag zijn twee leden van het HKU team in de Yurt aan de slag gegaan om hun concept te testen voor de expositie. Zij hebben de ruimte opgemeten en vergeleken met hun schetsen voor de houten ‘bak’ die gemaakt wordt. Deze zal fungeren als arena voor de door hen zelf ontwikkelde en gebouwde robots. Zij hebben deze robots samen met een team van de HU geprogrammeerd.

De robotjes zijn zogenaamde sneeuwschuivers; hun doel is om de stukjes piepschuim (sneeuw) te verplaatsen naar de andere ruimtes in de bak, met als resultaat dat ze hun eigen ruimte sneeuw-vrij maken. De robots zijn zo geprogrammeerd dat zij leren van de feedback die ze van elkaar krijgen en die ze van de leerlingen ontvangen. De leerlingen kunnen ervaren hoe een feedbacksysteem werkt, met AI robots die leren en met hen in ‘gesprek’ gaan. Het idee achter de robot-arena is dat het gespreksstof oplevert over hoe je met elkaar omgaat en dat er een spel ontstaat in de houten bak; je kunt de robots aansturen door ze bijvoorbeeld door elkaar te schudden en ze daarmee actiever te maken. En wie het eerste een sneeuwvrij deel heeft wint!

Dat is weer eens iets anders dan een voetbaltafel in de school 🙂