Verslag 4 juni

Verslag Ontwerpsessie

Datum: 4 juni 2018

Vandaag hebben we met 20 leerlingen van docent Alex de Jong in een ontwerpsessie gewerkt aan de uitwerking van het thema ‘Grensvervaging tussen echt en onecht’. Dit is een van de drie thema’s binnen de programmalijn Cultuur en Maatschappij. De les is bedoeld om vragen en ideeën bij leerlingen te verzamelen waarmee de makers richting geven aan de bouw en ontwikkeling van een media-installatie die dit thema ervaarbaar maakt voor een publiek. Voor het thema ‘Grensvervaging tussen echt en onecht’ hebben we het mediakunst collectief Oneseconds uitgenodigd om als makers met de leerlingen aan de slag te gaan.

De presentatie die gebruikt is tijdens de les is hier te downloaden.

We hebb

en de leerlingen uitgedaagd als ontwerpers en dat ze daarmee dus niet direct oplossingen en antwoorden bedenken maar vooral eerst hun observaties, vragen en beelden te beschrijven en te tekenen. Alle leerlingen kregen hiervoor een eigen Design Dummy die ze de rest van yet project bij zich hebben en gebruiken om hun observaties te documenteren.

Na een introductie van het project, gingen we van start met een ontwerpsessie. De leerlingen werden uitgedaagd om ideeën te bedenken op basis van de vraag: Wat kun je bedenken als je online bent om erachter te komen of iets echt of onecht is? In groepjes gingen leerlingen in de vorm van een ‘Post-it’ interview met elkaar aan de slag. Hieronder een paar vragen van leerlingen in de gesprekken die ze met elkaar voerden:

  • “Meningen worden gevormd door nieuws, zorgt Fake Nieuws dan ook voor Fake Meningen?”
  • “Heb je zelf wel eens iets gepost wat onecht is en wat vind je daar eigenlijk van?”
  • “Is iets echt als het een bronvermelding heeft of als het wetenschappelijk verklaarbaar is?

 

Een interessant gesprek tussen leerlingen ging over dat wat we zien altijd wordt beïnvloed door dat wat we kennen. Zien we dan eigenlijk wel of zien we alleen wat we willen zien en is dat dan echt of onecht?

In het tweede deel van de sessie tijdens het vijfde lesuur maakten de leerlingen kennis met Bas van Eijk van Oneseconds. Bas introduceerde Oneseconds en vertelde daarna over media installatie kunst aan de hand van aansprekende projectvoorbeelden.

Bas van Eijk van Oneseconds

De presentatie van Bas is hier te downloaden.

Na deze introductie hebben de leerlingen veel vragen gesteld over de media-installaties van Oneseconds en ook hebben ze hun ideëen voor een installatie voor dit project gedeeld. Na het klassikale gedeelte was het tijd voor een Virtual Reality demo. In dit project gaat One Seconds aan de slag met Virtual Reality technologie voor de bouw van een media installatie. Om gevoel te krijgen bij deze technologie hebben we in de Yurt op de 5e verdieping een VR demo installatie gebouwd met behulp van de HTC Vive.

Allemaal in de rij voor de VR demo in de Yurt

Alle leerlingen hebben een korte demo gekregen en we sloten de sessie af met een korte ronde feedback en gelegenheid om nog ideëen te delen.

alle leerlingen kregen een korte VR demo

De aankomende maanden gaat Onseconds aan de slag met de media installatie die uiteindelijk een plek krijgt in de eindexpositie in 2019.