Verslag ontwerpsessie 18 juni

Op 18 juni vond de tweede ontwerpsessie plaats met leerlingen van het Globe college en de makers van het Utrechtse ontwerpbureau Ignaz&Diederik.

Het thema van deze ontwerpsessie was ‘Sociale verharding’. We richten ons in deze specifiek op de interactie tussen mensen op sociale media, de effecten en impact van positieve en negatieve uitlatingen in het digitale domein. De les was opgedeeld in twee delen.

De presentatie die gebruikt is voor de les is hier te downloaden

Het eerste deel bestond uit een ontwerpsessie waarin de leerlingen aan de slag gingen met ‘Empathy mapping’. Deze methode is bedoeld om het eindgebruikersperspectief, de belevingswereld ten aanzien van sociale media van de leerlingen zelf in kaart te brengen en specifiek leerden de leerlingen reflecteren op hun eigen beleving van sociale verharding in het digitale domein.

In het tweede deel van de sessie ontmoeten de leerlingen de makers. Ignaz Kevenaar en Diederik van de Heg presenteerden zichzelf, hun bedrijf aan de hand van aansprekende voorbeelden van interactief werk dat ze hebben gemaakt. Ook presenteerde ze hun idee en concept voor dit project met de werktitel ‘Datavis’.

De presentatie van Ignaz en Diederik is hier te downloaden.

Ze willen met de beoogde media installatie op een aansprekende, kunstzinnige en positieve manier jongeren een instrument geven waarmee ze hun gevoelens, emoties in het digitale domein kunnen vertalen in een interactieve installatie. De vorm is een geprojecteerde vissenkom waarin vissen zwemmen die staan voor verschillende emoties. Met een app is het zelfs mogelijk straks om de vissen virtueel te voeren. Het idee is dat leerlingen zelf de gevoelens en emoties die ze voelen visueel uitwerken in een zelfbedachte fantasierijke vissen. Hun getekende creaties worden ingescand en met animatietechnieken gebruikt in grote interactieve projectie van een vissenkom.

De verzameling van visuele creaties van de leerlingen is hier te vinden.

Tijdens de ontwerpsessie hebben Ignaz en Diederik aan de hand van verschillende oefeningen input verzameld die ze zullen gebruiken bij de verdere ontwikkeling van de installatie.

 

Hieronder een korte video-impressie van de gastles van Diederik en Ignaz.