Verslag ontwerpsessie 25 juni

Op 25 juni vond de derde ontwerpsessie plaats met leerlingen van het Globe. Dit keer was het thema van de ontwerpsessie ‘Maatschappelijke tegenstellingen’. Denk hierbij aan Arm/rijk, gelovig/niet-gelovig, homo/hetero, etc. Voor deze sessie hebben we de maker Kosmo Broom van Fair2media uitgenodigd. Het eerste deel van de sessie was een ontwerpsessie gericht op het ontwerpen van je maatchappelijk-tegengestelde-ik ofwel je alterik. Allereerst werden de leerlingen uitgedaagd om te bedenken tegenstellingen, in de enorme lijst van tegenstellingen zijn we vervolgens op zoek gegaan naar de tegenstellingen die we maatschappelijke tegenstellingen noemen. Er ontstond een interessante discussie waarom dun versus dik wel of geen maatschappijke tegenstelling in vergelijking tot een tegentelling als gelovig en niet-gelovig.

Daarna zijn de leerlingen in een rollenspel een interview gaan houden met hun alterik. Door het verplaatsen in je tegengestelde ik kwamen er duidelijke beelden naar boven hoe deze alterik er uit zou moeten zien. Met een oefening genaamd ‘Crazy Eights’ zijn er in 8x 45 seconden verschillende iteraties gemaakt op hoe je alterik eruit zou zien.

De presentatie van deze sessie is hier te downloaden.

Na de eerste ontwerpsessie introduceerde Kosmo Broom zichzelf en zijn bedrijf Fair2media aan de hand van leuke projectvoorbeelden. Daarna is hij met de leerlingen aan de slag gegaan om het concept van je Alter ik verder uit werken aan de hand van een tweetal oefeningen waarin hij voortborduurde op de interviewoefening uit het eerste deel. Leerlingen werkte met Kosmo noemde een ‘input-output’ mechanisme. Op basis van steekwoorden (input) verzonnen de leerlingen tegengestelde woorden (outputvariabelen). Kosmo gebruikt deze data in de aankomende periode om een toepassing te maken waarmee je op basis van simpele inputvariabelen (eigenschappen/informatie over jezelf) je tegengestelde ik automatische te genereren. het is de bedoeling van zijn installatie dat je je zogenoemde ‘Alterik’ dan ook daadwerkelijk ontmoet via bijvoorbeeld sociale media (Instagram, Snapchat, Facebook).

De presentatie van Kosmo is hier te downloaden.