Whitepapers

We hebben de resultaten van het project VMBO Next Culture beschreven in een viertal Whitepapers. In deze documenten beschrijven we de vier programmalijnen die zijn ontwikkeld en uitgevoerd op het Globe College in Utrecht en het Hondsrugcollege in Emmen. De Whitepapers vormen tezamen een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs in het VMBO.

De Whitepapers zijn hier te downloaden: